REFERENCE

V naší společnosti pracuje stálý zkušený tým odborníků, který je připraven splnit i speciální požadavky. Proto dokážeme velmi rychle reagovat na změny technologických postupů a díky nízké fluktuaci eliminujeme též většinu chyb vznikajících při zaučování nových pracovníků.

Řešíme minimum reklamací
Rozhodně zde nechceme tvrdit, že nemůžeme udělat chybu, ale díky zkušenostem a odbornému přístupu našich pracovníků k výrobě je jejich počet minimální.

Spolehlivě plníme dohodnuté termíny
Ve velké míře spolupracujeme se zákazníky, pro které by nedodržení termínu, nebo kvality výroby z naší strany znamenalo znemožnění výkonu práce mnohdy i desítek jejich pracovníků.

Jsme diskrétní
Některé speciální výrobky jsou součástí výrobního tajemství našich zákazníků.